User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Video Giới Thiệu Hội Thánh Fountain Valley Video Giới Thiệu Hội Thánh Fountain Valley

This post has been viewed 3351 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Video Giới Thiệu Hội Thánh Fountain Valley

Posted on Sun, Feb 14, 2010

Thông Báo:

- KÍnh giới thiệu đến ACE Video Giới Thiệu Hội Thánh vừa mới upload.  Xin mời vào Media để xem và giới thiệu bạn bè vào xem.

- Bài giảng của MS Hồ thế Nhân " Đổi Mới Trong Chúa"  sẽ đươc upload nay mai, Xin quí vị đón nghe.

-  Xin ACE vào Forum để trao đổi kinh nghiệm qua loạt bài học Gaze on Grace.  Xin nhớ log in và mở account trước.  Ban Biên Tập Web kính Thông Báo.   Discussion: Video Giới Thiệu Hội Thánh Fountain Valley

No messages have been posted.

You must first create an account to post.