User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Lễ TK & PS 2011 Lễ TK & PS 2011


This post has been viewed 5142 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Lễ TK & PS 2011

Posted on Mon, May 2, 2011

Chương Trình Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó & Phục Sinh năm 2011 được chúng tôi ghi lại qua các dạng Audio, Video, JPG. Kính mời Quí vị bấm vào các hyperlinks bên dưới để nghe hoặc xem lại.

Nghe Bài Giảng Chúa Phục Sinh

 

Nghe Bài Giảng Chúa Chịu Thương Khó

 

Xem Hình Ảnh

 

 

Video Resurrection- Chúa Phục Sinh

   Discussion: Lễ TK & PS 2011

No messages have been posted.

You must first create an account to post.