User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Chúa Nhật Truyền Giáo Chúa Nhật Truyền Giáo

This post has been viewed 4658 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Chúa Nhật Truyền Giáo

Posted on Tue, May 17, 2011

" Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chíp-rơ và Sy-ren đến thành An-ti-ốt, cũng giảng dạy cho người Gờ-réc nữa, truyền Tin Lành của Đức Chúa Giê-su cho họ". Công vụ 11: 20

 

Xin mời vào đây -----> Nghe bài chia sẻ của Bác sĩ giáo sĩ Phạm Xuân Nghĩa

   Discussion: Chúa Nhật Truyền Giáo

No messages have been posted.

You must first create an account to post.